Tag Archives: event management

Event Management (Olay Yönetimi) Nedir?

Event Management (Olay Yönetiminin) temel amacı olayların belirlenmesi ve bu olayların anlaşılması, yorumlanması ve uygun olan kontrol işleminin gerçekleştirilmesidir. Olay yönetimi operasyonel yönetimin temelidir ve operasyon yönetim faaliyetlerinin otomasyonu için kullanılır. Bir olay (event) bir IT hizmeti veya CI’ında ortaya çıkan bir durumn anlamlı bir şekilde değişmesi olarak tanımlanır. Bu noktada olay; hizmete göre anlamlı… Read More »