Category Archives: Active Directory

Find the Source of Account Lockouts in Active Directory

Make sure you have the active directory module loaded on the machine you run the script from: ################### Import-Module ActiveDirectory $ErrorActionPreference = “SilentlyContinue” Clear-Host $User = Read-Host -Prompt “Please enter user name” $PDC = (Get-ADDomainController -Discover -Service PrimaryDC).Name $DCs = (Get-ADDomainController -Filter *).Name #| Select-Object name foreach ($DC in $DCs) { Write-Host -ForegroundColor Green “Checking events… Read More »

New Computers Redirection

Active Directory ortamında yeni eklediğiniz bilgisayarlar Computers OU’su altında oluşur daha sonra istediğimiz OU altına manuel olarak alırız. Aşağıdaki komutla yeni oluşturulan bilgisayarı istediğimiz OU altına alma işlemini otomatik hale getirebiliriz.CMD’yi yönetici olarak açarak “redircmp ou=newcomputerou,dc=domainname,dc=com,dc=tr”  komutunu yazmanız yeterli olacaktır. Please follow and like:

Active Directory Rights Management Services Rolü

Windows Server® 2008 işletim sistemindeki Active Directory Rights Management Services (AD RMS) rolü Microsoft® Windows® Rights Management Services’te (RMS) bulunmayan birkaç yeni özellik içermektedir. Bu yeni özellikler AD RMS yönetimini kolaylaştıracak ve kullanımını kuruluşunuzun dışına kadar genişletecek şekilde tasarlanmıştır. Please follow and like: