Category Archives: ITIL

ITIL ve Kazanımları

IT sektörü çalışanlarının da çok iyi bileceği gibi yönetimsel anlamda her zaman akıllara takılan bir sorun yada bir eksiklik mevcuttur. Bir eksiklik giderildiğinde yeni bir eksiklik baş gösterir yada eski bir sorun tekerrür eder. Böyle durumlar kısmen IT departmanları dışındaki birimlerde de görülse de IT departmanlarının eksik olmayan sorunlarıdır. Bunun sebebi IT departmanlarının içerisinde yönetim… Read More »

Event Management (Olay Yönetimi) Nedir?

Event Management (Olay Yönetiminin) temel amacı olayların belirlenmesi ve bu olayların anlaşılması, yorumlanması ve uygun olan kontrol işleminin gerçekleştirilmesidir. Olay yönetimi operasyonel yönetimin temelidir ve operasyon yönetim faaliyetlerinin otomasyonu için kullanılır. Bir olay (event) bir IT hizmeti veya CI’ında ortaya çıkan bir durumn anlamlı bir şekilde değişmesi olarak tanımlanır. Bu noktada olay; hizmete göre anlamlı… Read More »

IT Infrastructure Library (ITIL) nedir?

ITIL (IT Infrastructure Library – BT Altyapı Kütüphanesi), BT Servislerini yönetmede ayrıntılı ve yapısal en iyi uygulama örnekleri serisidir. ITIL, 80’lerin sonunda İngiltere Ticaret Bakanlığı (OGC – Office of Government Commerce) tarafından geliştirilmiştir. Süreç yaklaşımı sayesinde ITIL müşteri, tedarikçi, BT bölümü ve kullanıcıları arasında başarılı bir şekilde iletişim kurulmasını mümkünkılmaktadır. İngiltere ve Hollanda da hızlı… Read More »